Прибирање и користење на личните податоци

Decal.mk e единствен корисник на информациите што ќе ги оставите на оваа страница. Ние нема да ги продадеме, поделиме или изнајмиме Вашите информации на други во било кој облик.

Decal.mk ќе ги користи вашите лични податоци исклучиво за техничките потреби на е-продавницата, можете да добиете информација од нас за новите производи, услуги или промоции за кои мислиме дека се од заеднички интерес. Во случај да не сакате да ги добивате овие информации имате опција за исклучување.

Вие можете во секој момент да пристапите и да ги промените Вашите лични податоци оставени на decal.mk

Регистрација

Не е потребна регистрација за да се користи оваа веб страница. Регистрацијата е неопходна само при комплетирање на наплатата и тогаш од купувачите се бара да ги внесат следниве податоци: име, презиме, е-mail адреса, телефонски број,  со цел за полесно комуницирање при доставата.

Нарачка 

При процесот на наплата Decal.mk ги побарува следниве податоци од купувачот: контакт инфомации и адреса за испорака.

Cookies

Cookies се мали датотеки кои привремено се складираат на вашиот диск, овозможувајќи и на нашата е-продавница да го препознае вашиот компјутер следниот пат кога ќе ја посетите е-продавницата на Decal.mk . Decal.mk ги користи Cookies исклучиво за да собере информации кои и се потребни на нашата е-продавница.

Безбедност 

Decal.mk се обврзува да ја заштити безбедноста на Вашите лични податоци. Вашите податоци грижливо се чуваат од губење, уништување, фалсификување и неовластен пристап.

 Право на информации 

Доколку имате некои прашања што се однесуваат на заштитата на личните податоци и како ракуваме со нив, Ве молиме контактирајте не.